17 lipiec 2008 r. – Otwarcie wystawy mgr inż. Jana Zembatego

W Miejskim Ośrodku Kultury w Jordanowie w sali wystaw galerii „ Pod Basztą”
w dniach od 17 lipca do 30 września 2008 roku miała miejsce wystawa dzieł malarskich artysty samouka Pana Jana Zembatego pt. „ Malarstwo jedno z miłości mojego życia”.

Na wystawie zostały pokazane prace artysty z okresu kilkudziesięciu lat. Zadziwia ich różnorodność , łączy je temat przyrody i ludzkiego piękna. Inspiracje do swoich obrazów Pan Jan czerpał podczas podróży, głównie służbowych. I to właśnie ich, oprócz talentu malarskiego można śmiało pozazdrościć.

Pan Jan Zembaty jest samoukiem, malowania nauczył się z fachowych książek. Ceni piękno i przy każdej okazji podkreśla to, iż „Najszczęśliwszym Człowiekiem jest ten, kto odczuwa piękno” – Pan Jan to piękno odczuwa w przyrodzie, a także w porach roku. Przyroda jest Jego fascynacją, która dodaje mu inspiracji i „ładuje”.

 

Kilka słów, które przedstawił nam o sobie Pan Jan:

 "Zaraz po przejściu na emeryturę powróciłem do Jordanowa, to jest w moje rodzinne strony. Tutaj się urodziłem, tutaj ukończyłem szkołę powszechną i gimnazjum. Powróciłem do lat mojego dzieciństwa i młodości. Do miasteczka, które jest zawsze w mojej pamięci, do uroczej jego okolicy, do pięknych gór i lasów.

Wyobrażenie piękną przyrody doznałem między innymi poprzez uprawianie turystyki i narciarstwa zwłaszcza w okresach jesiennych i zimowych. Natomiast różnorodność osobowości ludzkich poprzez przebywanie pośród nich. Rozliczne widoki i obserwacje
w znaczny sposób pogłębiały we mnie w sposób romantyczny spojrzenie na świat nas otaczający i jego piękno.

Mam wrażenie, że w moich trzech wystawach zorganizowanych w Miejskim Ośrodku Kultury w latach 2003 i 2005 oraz obecnie w 2008 roku, zawierających ponad 150 obrazów fauny i flory oraz portretów w jakiś sposób to piękno i różnorodności pokazały i pokażą".

 

 

zembaty 2008.jpg - 126.46 Kb