Ciekawostki z działalności  koła ,,Zręczne ręce” przy MOK  w Jordanowie 

            Od 6 lutego 2009 r. minęło 11 lat, od kiedy w MOK w Jordanowie powstał Klub Seniora z liczną grupą członków Jordanowskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  Bogata historia spotkań warsztatowych pod hasłem ,,Igłą malowane”  utworzona została w latach 2009 - 2014r. 

W początkowym okresie działalności  rozwijane  i poszerzane były zainteresowania i uzdolnienia uczestniczek Klubu Seniora  haftem  krzyżykowym.  Uczestniczki nauczyły się wykonywać wytwory sztuki  użytecznej  w życiu codziennym typu:  haftowane kartki okolicznościowe, obrazki , zakładki książkowe, woreczki na zioła i osłonki na butelki. 

Jako następne pojawiło się w grupie  zainteresowanie bibułkarstwem .  Efektem pracy koła w tym zakresie są nabyte umiejętności tworzenia ozdób wielkanocnych /pisanki , kartki wielkanocne, palemki/ które są ozdobą  świątecznego stołu. W okresie bożonarodzeniowym wykorzystywana była krepina do nauki  ozdabiania bombek choinkowych, wykonywania aniołków  i choinki . Miniaturowe kwiaty i wykonywane z nich bukieciki są ulubionym  całorocznym zajęciem manualnym  uczestniczek i kontynuowaniem tradycji wykonywania kwiatów przez kobiety w Małopolsce 

Od 2012 r wprowadziłam na zajęcia- technikę origami  płaskiego z koła i kwadratu,  ze względu na stymulowanie pracy półkul mózgowych  poprzez pracę obu rąk podczas składania papierowych modeli. Ponadto jest to rozrywka dla każdego niezależnie od wieku czy  profesji, a słowa mistrza japońskiego Akira Yoshisawa  ,,kiedy ręce są zajęte wykonywaniem czegoś serce śpiewa radośnie” są  tego potwierdzeniem. W ofercie edukacyjnej oferowane są modele kwiatów ,zwierząt i  przedmiotów  o różnym stopniu trudności.  Warsztat pracy jest systematycznie wzbogacany o nowe wzory  w związku  z poszerzaniem zainteresowań  uczestników. 

Podczas zajęć koła uczestnicy zapoznawani są z nowymi technikami plastycznymi , typu: iris folding, karczochy i quilling,  umożliwiającymi wykonywanie ozdób  z różnorodnego materiału oraz   indywidualny  rozwój zainteresowań  plastycznych uczestników. 

Po wielu latach działalności w kole hafciarskim ,,Igłą malowane” zaszły  zmiany pokoleniowe uczestników. Obecnie oprócz  pań z Klubu Seniora  i dorosłych w zajęciach biorą udział dzieci ze szkoły podstawowej /kl.I- V/ . Uczniowie ze szkół średnich są obecni podczas organizowanych  warsztatów twórczych dla mieszkańców. 

Obecnie  grupa  funkcjonuje pod  nazwą ,,Zręczne ręce” .Wielopokoleniowe spotkania owocują współpracą podczas zajęć i wpływają pozytywnie na relacje społeczne typu: dziecko-dorosły, dorosły- dziecko..                              

            Od lutego 2010 roku w naszym Ośrodku Kultury znalazło się również miejsce dla najmłodszych artystów, którzy wcześniej uczęszczali  do Świetlicy Socjoterapełtycznej "Nasza Dziupla". Niestety od początku 2010 roku w Powiecie zabrakło pieniędzy na dalsze prowadzenie koła twórczego dla najmłodszych, a dla nas wszystkich najważniejsze jest to, by nasze dzieci mogły się rozwijać i pożytecznie spędzać czas z dala od różnego rodzaju pokus, więc przygarnęliśmy tę grupę do naszego MOK-u. Warto inwestować w nasze najmłodsze jordanowskie pokolenie, bo to właśnie te dzieciaki zdobywają czołowe miejsca w Powiatowym Konkursie Szopek w Zawoi oraz innych konkursach organizowanych w Małopolsce, promując w ten sposób nasze Miasto.  Zajęcia finansuje nasz Ośrodek Kultury, a od lipca 2013r. prowadzone są przez instruktora Panią Ewe Wilk w każdy poniedziałek w godz. 17.00 - 19.00.

                                                       Zapraszamy wszystkie dzieciaki na zajęcia

                                   

 

           WIELKANOCNE WARSZTATY ORIGAMI - galeria zdjeć

  

 

 

                

             FERIE - PLASTYCZNE INSPIRACJE - galeria zdjeć

 

 

            ŚWIATOWE DNI ORIGAMI - galeria zdjęć

  

                   ŚWIATOWE DNI ORIGAMI - galeria zdjęć

 

                                   galeria zdjęć 2009 - 2012

 

Dotychczasowy dorobek koła został  zaprezentowany na forum  podczas: 

- I wystawy haftu krzyżykowego w galerii ,,Pod Basztą”  MOK zorganizowanej z okazji obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej /22 sierpnia 2009r/ 

- VI powiatowego  Konkursu Potraw i Palm Wielkanocnych w Bieńkówce / 27 marca 2010r/ 

- II wystawy haftu krzyżykowego ,,Sztuka spod igły” w galerii MOK z okazji obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej /16-22 sierpnia 2010/ 

- prezentacji prac na rynku jordanowskim z okazji obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej  /21sierpnia 2011r/ 

-  wystawy prac kół zainteresowań  działających w MOK pt.,,Tworzymy razem” /15 sierpnia  2012r / 

- ekspozycji prac n na rynku jordanowskim z okazji obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej  i przeprowadzonych warsztatów bibułkarskich dla mieszkańców niezależnie od wieku  / 18  i 19 sierpnia 2012r/ 

- dekoracji sali i stołów podczas,,  Opłatka’’ zorganizowanego przez MOK i Związek Emerytów ,Rencistów i Inwalidów w Jordanowie  / 2012,  2013 ,2014/ 

- wystawy ,, Tematy sakralne w pracach jordanowskich twórców” zorganizowanej w Galerii ,,Pod Basztą” przez Stowarzyszenie Twórców ,,Pasja” i MOK /12 lipca 2013r/ 

- prezentacji prac koła  podczas Dni Ziemi Jordanowskiej/rynek/  i  przeprowadzenie warsztatów z  udziałem dzieci uczęszczających na zajęcia  w MOK oraz przybyłych dzieci z opiekunami /18 sierpnia 2013r/ 

-prezentacji prac koła podczas Dni Ziemi Jordanowskiej/rynek/ , przeprowadzenie warsztatów dla mieszkańców z udziałem dzieci z grup zajęciowych./18 sierpnia 2013/ 

- prezentacja prac koła podczas wystawy pt.,,Z życia MOK-u w minionym roku”z okazji Dni Ziemi Jordanowskiej/12 sierpnia 2014/ 

        Jako instruktor koła od początku naszej działalności aktywizuje uczestników do podejmowania zadań  na rzecz środowiska lokalnego i kreowania MOK w Jordanowie , jako placówki otwartej na potrzeby edukacji kulturalnej mieszkańców. 

Tylko dzięki poczuciu odpowiedzialności i wytrwałości  uczestników podczas realizacji zadań , udaje nam się osiągnąć założone cele . I za te cechy najbardziej chcemy podziękować dawnym i aktualnym uczestnikom  koła ,,Zręczne ręce’. Podziękowania przesyłamy rodzicom, którzy dbają o systematyczny udział dzieci w zajęciach. 

Nasza współpraca ze środowiskiem lokalnym jest  systematyczna i  corocznie wzbogacana o nowe formy. 

Urząd Miasta  Jordanów 

- Wykonanie  haftowanych   obrazków  ściennych   z przeznaczeniem na obchody Jubileuszu 50- lecia  małżeństw z Jordanowa. /  2010r, 2011r, 2012r , 2013r, 2014r, 2015r/ 

 Parafia  Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie 

-  Wykonane elementów dekoracyjnych  z papieru na uroczystość Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bolesnej Trudnego Zawierzenia w Jordanowie /09. 10/2010r/ 

-  Wykonanie elementów dekoracyjnych na ,,Wigilię dla samotnych”’  zorganizowaną w Szkole Podstawowej w Jordanowie  /19.12.2010r/ pod kierunkiem ks. W.Dzioboń i parafian 

-  Wykonanie elementów dekoracyjnych na Wigilię dla samotnych  zorganizowaną w Szkole Podstawowej w Jordanowie pod kierunkiem ks.J. Skórkiewicz/ 19.11. 2011r / i parafian 

-  Wykonanie elementów dekoracyjnych na ,,Wigilię dla samotnych ‘’ zorganizowaną na plebani pod kierunkiem ks. P.Gunia /  23.12.2012r i 23.12.2013r, 2014r/ i parafian 

-  Wykonanie dekoracji bożonarodzeniowych  typu: : gwiazdki  z papieroplastyki  na dekorację szopki betlejemskiej/ grudzień 2010/ ,   bombki  choinkowe  z origami na dekoracje choinek / grudzień 2013r, 2014r/ 

Szkoła Podstawowa im. Boh. Września w Jordanowie 

- Przekazanie prac plastycznych  na aukcję  podczas Zabawy Andrzejkowej na rzecz uczniów szkoły  /27.112010r, 26.11.2011r,  24. 11.2012r , 2013r,  2014r, 2015r/ 

               Warsztaty okolicznościowe  dla : dzieci z rodzicami, dorosłych i seniorów 

1. Warsztaty świąteczne

     - ,,Mikołajkowe origami”, 2 grudnia 2013, dla dzieci z rodzicami , 

     - ,,Bombka bożonarodzeniowa z 36 kwadratów”, 8 i 12 grudnia 2014, 

         dla młodzieży , dorosłych i seniorów 

2.  Światowe Dni Origami 

      - ,,Jesienne liście- dekoracja okienna na pochmurne dni”, /27 października 2014/ , warsztaty  dla młodzieży, dorosłych i seniorów 

      - ,,Zdrowie w owocach”, /29październik, 5 listopada 2014/, dla dzieci z rodzicami 

     - ,, Drzewko kwiatowe z origami’’, 26 październik 2015  dla młodzieży,  dorosłych i seniorów 

    - ,,Grzyby w jesiennej szacie” ,28 października, 6 i 10 grudnia 2015, dla dzieci z rodzicami 

    W trosce o zdrowie  uczestników podczas zajęć wprowadzane są elementy edukacji prozdrowotnej z pogadanki nt. zdrowego stylu życia  i ćwiczenia wzmacniającymi kręgosłup. Podczas rozmowy dzielimy się swoimi radościami, smutkami i zawsze pamiętamy o odśpiewaniu stu – lat i złożeniu życzeń solenizantkom. Obcowanie w grupie daje możliwość rozwoju zainteresowań stosownie do potrzeb, a także korzystania z odkrywanych  talentów uczestników.                                            

     Zajęcia prowadzi instruktor  mgr Ewa Wilk