W latach 2013 I 2014  mimo wielu przeszkód i przykrości od osób, które powinny pomóc, a nie dokuczać udało się przeprowadzić kapitalny remont zabytkowych piwnic jednego z najstarszych budynków w mieście  w  którym  mieści się Miejski Ośrodek Kultury. Własnymi siłami dwóch pracowników MOK-u wykonało prace polegające na przywróceniu pierwotnego stanu pomieszczeń dawnych lochów. Ze ścian została zerwana boazeria, zbito tynki, oczyszczono cegłę ze starej zaprawy, odbudowane zostały nadproża okienne i drzwiowe. Spoiny pomiędzy cegłami wyczyszczono do głębokości 3 cm i ponownie zafugowano. Uzupełnione zostały ubytki cegieł w ścianach, wymieniono zlasowaną cegłę. Poszerzono łukowe przejścia pomiędzy pomieszczeniami zwiększając przez to ich funkcjonalność. 
Wszystkie prace zostały wykonane poza godzinami pracy i bez wynagrodzenia, a materiały zakupiono ze środków pochodzących z działalności gospodarczej prowadzonej przez Ośrodek Kultury. Posiadamy pełną dokumentacje z przeprowadzonego remontu oraz wszystkie niezbędne zezwolenia od konserwatora zabytków i nadzoru budowlanego. 
Poniżej zdjęcia z rożnych etapów remontu.

 

       galeria zdjęć przed remontem

                       

                  galeria zdjęć w czasie remontu

          

                               galeria zdjęć po remoncie